Quê Hương Đất Nước (phần 2)

- Quảng Cáo -

datnuocTuổi trẻ Việt Nam từ thời Đinh, Lê, Trần, Lý cho đến ngày nay khi Tổ Quốc lâm nguy, đã, đang và sẽ đứng lên giành lại đất nước. Các bạn trẻ không nhân danh một ý thức hệ hay một chủ nghĩa nào, mà chỉ vì tấm lòng yêu nước thiêng liêng và trong sáng.

… Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, nhiều người đã trở thành anh hùng. Có biết bao người con gái, con trai, trong bốn nghìn lớp người họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here