Biển trong Nhạc và Thơ (2)

- Quảng Cáo -

Biển trong Nhạc và Thơ (2)

bienXa nhau, người ta nghĩ đến biển nhiều hơn là nghĩ đến trời. Có lẽ vì trời ở đâu người ta cũng nhìn thấy, nhưng biển thì không thế, tùy từng nơi từng chốn. Người ta nhìn thấy biển điều đó có khác gì người ta không trông thấy nhau, và nổi nhớ thì quá mênh mông…

 

 

- Quảng Cáo -

 

 

 

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here