Chương trình phát thanh ngày 5/02/2015

  - Quảng Cáo -

  Trong chương trình phát thanh ngày 5/02/2015, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức – Tiếng Nói Đa Nguyên – Vui Buồn Thế Sự.

   

   

   

  - Quảng Cáo -

  2 CÁC GÓP Ý

  1. 越 南 國
   Hải dương tỉnh, thành phố
   Ngọc Châu Phường
   Bùi Quang Thanh
   三 字 經


   儒 教

   Lời thỉnh cầu về cuốn sách TAM TƯ KINH

   Thưa quý ông, quý bà, nam,phụ lão ấu người Việt Nam ta . không kể người cao
   học hay sơ học . Đất nước mình đã quá điêu vong bắt đầu từ đói dốt, nên bị lừa ngoạn mục, Mao gặp cơ đại thắng . Ta vì không biết nên đã chém giết lẫn nhau
   rùn rẩy nhau, xóa tất cả nền văn hóa lâu đời , chữ Quốc ngữ không chính thống củaViệt-Nam ta, rất nông cạn,chỉ đạt được hai yêu cầu :
   (làm tiền và làm tình) mất bản sắc dân tộc .
   Ai người trách khí dong chơi
   Dám ăn trộm nước lên trời làm duyên ?
   Vò vê chán ngán rồi quên .
   Ngủ say đạp nước đổ lên đầu người
   Phố phường ngập , phá đường trôi .
   Cây chìm tôm tép lên ngơi bàn thờ .
   Đem bùn trang trí thành đô .
   Làm con chữ nát môn đồ lầm than .
   Đau ngoạn mục : Vậy tôi mạo muội sơ thảo tám trăn hai mươi
   tám chữ,thỉnh cầu mong sự nhã ý cùng nhau xây đắp cộng đồng .

   KÍNH

   1

   NỘI DUNG TAM TỰ KINH

   Thiên sinh nhân, thổ dưỡng thân .

   Phụ mẫu ân, tổ việt tộc

   Tự Hồng Bàng , từ lòng mẹ .

   Óc sáng trong, tâm lành mạnh

   Đã lớn khôn, hiểu sự gần .

   Đến nhìn xa, lòng bao la .

   Giời trong xanh, muôn mây trắng .

   Biết giời nắng, cháy xém da .

   Mưa gió hòa, nước nhỏ giọt .

   Ăn đường ngọt, nếm ớt cay .

   Phụ loay hoay, mẫu tất tưởi .

   Lúc lên sởi, biết ốm đau .

   Khi qua cầu, biết sông nước .

   Trông phía trước, thuyền gọi đò .

   Ước học trò, khi niên thiếu .

   Lúc ngồi chiếu, sướng bao nhiêu .

   Bé không học, lớn ngu nhiều .

   Nãi tính thiên, giáo chi đạo .

   Đó quý chuyên, tích mẫu kể .

   Chọn người hiền, tầm sư học .

   Không biết chữ, khổ về sau .

   Trông bác Ái, bé không học .

   Khổ suốt đời, muốn nên người .

   Hầu không nổi, khó khăn nhất .

   Học vi nhân, Ngọc bất trác .

   Bất thành khí, nhân bất học .

   Bât chi nghĩa, vi nhân tử .

   Phương thiếu thời, Thân sơ hữu .

   Tập lễ nghi,Trần Quốc Tuấn .

   Năng ôn tịch, Hiếu ư thân .

   Sở đương chấp, dung tứ tuế

   Nhương cam lê, đệ ư trưởng .

   Nghi tiên tri. thủ hiếu đệ.

   Thứ kiến văn, tri mỗ số .

   Thức mỗ văn, nhất nhi thập .

   Thập nhi bách, bách nhi thiên .

   Thiên nhi vạn, tam tài giả .

   Thiên địa nhân, tam quang giả .

   Nhật nguyệt tinh, tam cương giả

   Quân thần nghĩa, phụ tử thân .

   Phu phụ thuận,Viết xuân hạ .

   Viết thu đông, thử tứ thời .

   Vận bất cùng, viết nam bắc .

   Viết tây đông, thử tứ phương .

   Ứng hồ trung, viết thủy hỏa .
   水 火
   Mộc kim thổ, thử ngũ hành .

   Bổn hồ số, viết nhân nghĩa .

   Lễ trí tín, thử ngũ thường .

   Bất dong vặn, đạo lương thúc.

   Mạch thử tắc, thử lục cốc .

   Nhân sở thực, mã ngưu dương .

   Kê khuyển thỉ, thử lục súc .

   Nhân sở tự, viết hỷ nộ .

   Viết ai cụ, ái ác dục .

   Thất tình cụ, bầu thỏ cách .

   Mộc thạch kim, tơ dư trúc

   Nãi bát âm, cao tằng tổ .

   Phụ nhi thân, thân nhi tử .

   Tử nhi tôn, tự tử tôn .

   Trí nguyên tằng, Trần Quốc toản .

   Nhân chi luân, phụ tử ân .

   Phu phụ thuận, huynh tắc hữu .

   Đệ tắc cung, trưởng ấu tự .

   Hữu dư bằng, quân tắc kính .

   Thần tắc trung, thử thập nghĩa .

   Nhân sở đồng, hoàn huấn mông .

   Tu giảng cứu, tường huấn cổ .

   Minh câu độc, vi học giả .

   Tất hữu sơ, tiểu học chung .

   Trí thông thi, luận ngữ giả .

   Nhị thập thiên, quần đệ tử .

   Ký thiện ngôn, An-Văn-Chu .

   Thất thiên chỉ, giảng đạo đức .

   Thuyết nhân nghĩa, tác trung dung .

   Nãi Thánh cập, trung bất thiên .

   Dong bất dị, tác đại học .

   Nãi tằng tử, tự tu tề .

   Tri bình trị, tự kinh thông .

   Tứ thư thục, như lục kinh

   Thủy khả độc, thi thư dị .

   Lễ xuân thu, hiệu lục kinh .

   Đương giảng cầu, hữu liên sơn .

   Hữu qui tàng, hữu chu dị .

   Tam dị tường, hữu điển mô

   Hữu huấn cáo, hữu thệ mệnh .

   Thư chi áo, ngã tuấn kiệt .

   Tác chu lễ, trứ lục quan .

   Tồn trị thể, đại tiểu đái .

   Chú lễ ký, thuật thánh ngôn .

   Lễ lạc bị, Viết quốc phong .

   Viết nhã tụng, hiệu thông thi.

   Đương phúng vịnh, thi ký vong .

   Xuân thu tác, ngụ bao biếm .

   Biết thiện ác, tam chuyền giả .

   Phương độc tử, toát kỳ yếu .

   Ký kỳ sự, học tử giả .

   Tích trạng Trình, văn thống thoát .

   Cập lão tráng, kinh Thánh thông .

   Độc chư sử, khảo thế hệ .

   Hữu tuân dương, trí chung thủy .

   Lo nước làng, hiệu tam hoàng .

   Tự Hồng-Bàng, sinh bách noãn .

   Dựng bách tử, phân thượng lâm .

   Phân hà hải, chủng mạch thủy .

   Chủng mộc sơn, tự Nam thuộc .

   Bắc Hán hành, chiếm nghiệp doanh .

   Đồng hóa tộc, chọn nhân tài ,

   Hại nam phu, di biệt xứ .

   Thiên niên tuế, tộc chẳng ngu .

   Sử khắc chuyền, tứ lần thuộc .

   Biên chính tường,Triệu-Trưng-Vương .

   Cùng huynh trưởng, phất cao cờ .

   Chí Lý Bôn, lập Vạn Xuân .

   Tiếp Ngô-Quyền, tới Phùng-Hưng .

   Mai-Thúc-Loan, Lý-Tự-Tiên .

   Khúc-Thừa-Dụ, chí Đinh Lê .

   Lý Trần Triều, Mạc sáng Nguyễn .

   Dựng nghiêp chương, Việt-Nam-Quốc .

   Khai học hành, thống giáo nho .

   Sư thoát tháo, Chu-văn-An .

   Mở trường loan, tầm học giả .

   Khởi nghĩa sư, trừ họa loạn .

   Sáng quốc cơ, thông kim cổ .

   Nhược thân tự, khẩu nhi tụng .

   Tâm nhi duy, chầu ư tư .

   Tịch ư tư, Chu-Văn-An .

   Sư hạng thác, cổ Thánh hiền .

   Thượng cần học, Ức-Trai biên .

   Thảo thông luận, bỉ ký sĩ .

   Học vả cần, bỉ bổ biên .

   Tắc trúc giản, bỉ vô thư .

   Vả trí miễn, đầu huyền lương .

   Trùy thứ cổ, bỉ bất giáo .

   Tự cần nhược, như nang huỳnh .

   Như ánh tuyết, gia tuy bần .

   Học bất chuyết, như phụ tân .

   Như quải giác, thân tuy lao .

   Do nhược trác, tô lão tuyền .

   Nhị thập thất, thủy phát phẫn .

   Độc thư tịch bỉ ký lão .

   Do hối trì, Vũ-Thị-Thục . ( Tướng thời bà Trưng )

   Nghi tảo tứ, nhược lương hiệu .

   Tứ nguyệt niên,tứ nhị diên

   Khôi đa sĩ, bỉ ký thành .

   Chúng xưng dị, Vũ-Thị-Thục . ( Thờ tự Tân La Thái Bình )

   Nghi lập chí, oánh bát tuế

   Năng vịnh thi, bỉ thất tuế .

   Năng phú kỳ, bỉ tần ngộ .

   Nhân xứng cả, nhĩ ấu học .

   Đương hiệu cơ, Lê-Quý-Đôn .

   Năng biện cầm, tạ đạo uẩn .

   Năng vịnh ngâm, bỉ nữ tử .

   Tiết trinh đầu, học tác dâu.

   lòng bác ái, biết phận gái .

   Vả thông mẫn, nhĩ nam tử

   Đương tự cảnh, đương lưu yến.

   Phương Thất tuế, cử thần đồng .

   Tác chính tự, bỉ duy ấu .

   Thân dĩ sĩ, nhi ấu học .

   Miễn nhi trí, hữu vi giả .

   Diệc nhược thị, khuyển thủ dạ .

   Kê ty thần, cẩu bất học .

   Chẳng vi nhân, tàm thổ tơ ,

   phong nhưỡng mật, nhân bất học .

   Bất như vật, ấu nhi học .

   Tráng nhi hành, thượng ái quốc .

   Hạ ích dân, dương danh thanh.

   Hiển phụ mẫu, quang ư tiền .

   Dụ ư hậu, nhân di tử .

   Kim mãn doanh, ngã giáo tử .

   Duy nhất kinh, cần hữu công .

   Hí vô ích, giới chi tai

   nghi miễn lực, xứng đáng nhân.

   Ngọc Châu thành phố Hải Dương
   ngày 16/1/2015 ( nhâm thìn nhật, bính tý nguyệt, chấp lục, gíáp ngọ niên )
   Bùi Quang Thanh ( Hưng Long quê )
   mạng : vanlai.chuyennhaem
   Đ.T. 01687905617

   ( Hoàn tất lúc 17 giờ 17 phút ngày 27/1/2015 )

  2. Trước thềm năm mới sắp đến MĐ xin xin gửi lời chúc sức khoẻ và bình an đến toan thề quí§ TG&ĐG của CTM cùng toàn thể anh chị em BTV của đài, xin gửi đến toàn thể quí vị hai câu chúc xuân dưới đây.

   PHÚ QUÍ AN KHANG GIA HỬU PHÚC
   ĐA TÀI ĐẮT THỌ HẢO NHÂN TÂM

   Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào quên cầu chúc cho dân oan đang trong cảnh màng trời chiếu đất sớm đòi được công lý để họ có được một mùa xuân an nhàn trên mảnh đất và ngôi nhà thân yêu của họ. và sau cùng MĐ xin gửi đến một bài thơ nói lên tâm trạng chung của những ai còn thiết tha với quê hương và dân tộc.

   MÙA XUÂN & VÀ KHÁT VỌNG
   Bao năm lưu lạc xứ người
   Đồng tàn xuân đến tuổi đời càng cao
   Quê hương đã mất lối vào
   Việt Nam ta đó thế nảo là quê
   Quê hương chưa vẹn lời thề
   Thương dân nhớ nước trăm bề ngồn ngang,
   Dân tôi nay lắm gian nan
   Nghèo nàn đói rét cơ hàn quanh năm
   Quê xưa tục hậu tối tâm
   Cớ sao trí thức lại câm nín điều
   Sao chưa dậy sóng hải triều
   Phục hưng đất nước là điều ước mong
   Nay vì vận nước tồn vong
   Gửi về tuổi trẻ đôi dòng tâm thơ
   Tình yêu non nước vô bờ
   Chuyên cần kinh sử từng giờ thiết tha
   Hảy vì gấm vóc sơn hà
   Vó câu vùn vục xong pha biên thuỳ
   Làm tròn bổn phân man nhi
   Xin đừng nhục trí giặc khi ta hèn
   Vùng lên sống thát một phen
   Diệt quân nghịch tặc đốn hèn hại đân
   Dù cho da ngựa bộc thân
   Cũng tròn trách nhiệm công dân nước nhà
   Hảy nhìn nước bạn quanh ta
   Cố mà học hỏi đề mà hiểu sâu
   Hải ngoại nội lại nhiệp cầu
   Quê hương đổi mới con tàu ra khơi
   Muôn bàn tay trẻ xây đời
   Việt Nam đổi mới rạng ngời muôn năm

  Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

  Please enter your comment!
  Please enter your name here