Phong trào “Tôi không thích Đảng Cộng Sản Việt Nam”

1
- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Tôi KHÔNG THÍCH Hồ Chủ Tịt nói giả dối: “KHÔNG CÓ GÌ quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO”, giả dối quá chời lun. Các bạn phải sửa lại cho đúng như sau: “ĐỘC LẬP, TỰ DO quí giá hơn KHÔNG CÓ GÌ ty tỷ lần” nha. Bác Hồ là đệ nhất đại bịp xứ An nam luôn.

    Tôi là CHARLIE. Tôi KHÔNG THÍCH Đảng cộng sản và thái thú Trọng Lú cúi đầu làm MỌI cho Tàu khựa!

Comments are closed.