Chương trình phát thanh ngày 11/12/2014

  - Quảng Cáo -

  Trong chương trình phát thanh ngày 11/12/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Tin Tức – Tiếng Nói Đa Nguyên – Vui Buồn Thế Sự.

   

   

   

  - Quảng Cáo -

  ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. KÝ HÁN TẶC 寄漢賊 :

   Hảo ý tại tâm, hảo tửu tại tỉnh.
   Bất hảo ý tại tâm, hảo tửu tự kiệt.
   Nhân tham vô độ;
   Hà thời kiến đắc lương nhân ?
   Việt nam cộng sản đảng thị quần ô,
   Ô (quạ) hòa Ô (nhơ) quân nhất chủng.

   好意在心. 好洒在井 。
   有不好在心, 好洒自竭 。
   人貪無度,
   何時見得良人 ?
   越南共產黨是群烏 ,
   烏和污均一種 。

   公元 2014 年底 12 月 11 日

  Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

  Please enter your comment!
  Please enter your name here