Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyên với Nắng Chiều

- Quảng Cáo -

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyên với Nắng Chiều

Lê Trọng Nguyễn (5/1/1926 – 9/1/2004) sinh tại Điện Bàn, Quảng Nam, mất tại Rosemead, Mỹ. Ông họ Lê, tên Trọng, riêng nghệ danh Nguyễn là họ của mẹ. Lê Trọng Nguyễn là một nhạc sĩ thuộc thời kỳ đầu của nền tân nhạc Việt Nam.

Trong khoảng 50 ca khúc mà ông sáng tác, có gần 30 bài phổ biến, riêng bài Nắng chiều (viết năm 1952) là phổ biến nhất, được chuyển lời sang tiếng Hoa, Nhật, Anh, Thái Lan và Khmer với các tên gọi như Nam Hải tình ca, Việt Nam tình ca, Tịch dương…

Nắng chiều nổi tiếng ở các ngôn ngữ vừa đề cập đến mức vào phòng karaoke nào cũng có thể nghe người ta hát.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here