Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Thực trạng nền Y Tế Việt Nam (2)

- Quảng Cáo -

y te vnTiến sĩ Mai Thanh Truyết: Thực trạng nền Y Tế Việt Nam (2)

Theo thống kê của Việt Nam vào năm 2008, Bộ Y Tế đã khẳng định rằng 99% xã huyện đều có cơ sở chăm sóc sức khỏe, gọi là trạm y tế. Mỗi cơ sở có nhiệm vụ chích ngừa miễn phí cho trẻ em, chữa trị và cung cấp thuốc cho các chứng bệnh thông thường là bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng, bệnh hô hấp…

Nhưng đó chỉ là trên báo cáo, còn trên thực tế thì hoàn toàn không có gì cả ! Và những con số cáo báo đó để những người quản lý lấy thêm viện trợ từ các cơ quan Y Tế thế giới mà thôi !

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here