Thursday, April 25, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Thich-chan-quang

Tag: thich-chan-quang

Thượng tọa Thích Chân Quang truyền bá mê tín dị đoan như thế nào?

Thao Ngoc Ngày 7/4/2019, tại chùa Viên Quang thuộc xã Nam Thanh, huỵệnNam Đàn (Nghệ An), Thượng tọa Thích Chân Quang (TT TCQ) có bài...

Phẩm chất của một trường đại học Việt Nam

Luận án tiến sĩ luật kể trên cho thấy sự thiếu hiểu biết sơ đẳng về các khái niệm nhân quyền, quyền lợi, thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Sao lại có thứ luân án tiến sĩ phản động thế này?

Chu Mộng Long Tôi nghe ngài Thích Chân Quang tự nhận là con cháu gì của cụ Nguyễn Sinh Sắc, tức anh em gì của...

Có phải phương Bắc đỡ đầu cho Thích Chân Quang lộng hành ngang ngược

Hiện tượng Thích Chân Quang (Người Buôn Gió Blog) Sư thầy Thích Chân Quang nổi lên trong dư luận như một hiện tượng đặc biệt. Sư...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux