Sao lại có thứ luân án tiến sĩ phản động thế này?

Thượng tọa Thích Chân Quang và buổi bảo vệ luận án tiến sĩ gây tranh cãi
- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Tôi nghe ngài Thích Chân Quang tự nhận là con cháu gì của cụ Nguyễn Sinh Sắc, tức anh em gì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng luận án tiến sĩ thì đi ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập:

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Khi dẫn lời ấy từ Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Hồ Chí Minh khẳng định: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. Nhưng ngài Thích Chân Quang đã từ chối thẳng thừng khi cho rằng các thứ quyền ấy không phải do tạo hoá ban cho mà phải được chính quyền ban ơn với điều kiện phải “cống hiến”, cụ thể là có nghĩa vụ “đóng thuế” cho nhà nước. Lại còn dám bảo trẻ em, người tàn tật không được hưởng quyền cơ bản của con người.

- Quảng Cáo -

Trẻ em là tương lai của đất nước, điều hôm nay chúng chưa làm được gì thì mai sau chúng sẽ làm. Chẳng nhẽ cụ Hồ nói: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan” là nói bậy? Cần phải bắt trẻ em lao động, đóng thuế cho nhà nước mới có đủ điều kiện để hưởng quyền làm người?

Người tàn tật chỉ vì sinh ra không may mắn mà họ chịu số phận khổ đau, nhưng họ vẫn là một phần máu chảy ruột mềm của cộng đồng. Cụ Hồ cũng từng động viên họ “tàn nhưng không phế”. Nhiều người đã nỗ lực cống hiến cho đất nước bằng sức tàn của mình, mặc dù xã hội phải có trách nhiệm với họ. Lẽ nào một nhà tu hành mà lại đòi tước đoạt quyền làm người của họ?

Tôi không hiểu sao có cái Hội đồng khoa học nào lại thông qua một luận án tiến sỹ phản động như vậy?

Nếu cứ cho lý luận của ngài Thích Chân Quang là đúng thì theo tôi, giới tu hành như ngài mới không được hưởng quyền làm người. Vì sao? Vì nhiều kẻ tu hành hiện nay không phải bậc chân tu mà chỉ là một đẳng cấp tăng lữ mới ngồi mát ăn bát vàng, sống bằng lợi nhuận cúng tế, phá rừng làm chùa để hưởng lạc, lợi dụng tín ngưỡng tuyên truyền mê tín dị đoạn, biến tín ngưỡng thành thuốc phiện đầu độc nhân dân. Cụ thể, nhiều nhà chùa buôn thần bán thánh nhưng có đóng thuế không?

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -