Tuesday, September 25, 2018
Trang chủ Chữ ghi dấu No-cong-viet-nam

Chữ ghi dấu: no-cong-viet-nam

Nợ công – Gánh nặng đè lên vai người dân

Hiện nay người dân VN phải oằn lưng đóng thuế để nuôi 2 bộ máy cai trị song trùng: Đảng và nhà nước. Đó...

Nếu vẫn một lòng tin tưởng thì cứ chủ động dâng hiến trước đi

Fb. Phạm Đoan Trang| Đảng ta đã dẫn dắt cả nước “từ thắng lợi này sang thắng lợi khác”. Ta có: - Dự án khu kinh...

Niềm tin nào cho tương lai ?

Fb. Nguyễn Tiến Trường| Venezuela vừa cắt bỏ 5 số 0 trên đồng tiền Bolivar. Có nghĩa là một người đang nắm giữ 1 tỷ,...

Vì sao nhà nước không minh bạch phần nợ doanh nghiệp nhà nước

Fb. Thanh Sơn Phạm| Theo định nghĩa quốc tế về nợ công, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính quyền địa phương và...

Nhận nợ bảo hiểm xã hội bằng trái phiếu chính phủ còn có giá trị gì?

Thiền Lâm – Cali Today News| Bộ trưởng ‘Bộ bóp cổ’ (một hỗn danh của Bộ Tài chính được dân gian đặt) – ông Đinh Tiến...

Rồng lộn!

Fb. Ngô Trường An| Trước kia, ông PTT Vũ Đức Đam khuyên bà con lo làm ăn, còn Hoàng Sa thì để con cháu chúng...

Thu ngân sách 2018 sẽ thảm hại hơn 2017?

Blogger Phạm Chí Dũng| Khác hẳn với bầu không khí tuyên truyền “thu ngân sách thắng lợi” vào các năm trước, đã qua tháng Giêng...

‘Tăng trưởng đàn áp nhân quyền’: Việt Nam có còn vay được để ‘đảo nợ’?

Thiền Lâm - Calitoday.com | “Hiện, ngân sách trung ương nhiều năm không có thặng dư trả nợ, mà nguồn trả nợ sử dụng là từ...

Nợ công (tổng cộng) của VN năm 2016 là 431 tỷ đô la, bằng 210% GDP

Nợ công cao và tăng nhanh là một chỉ báo bất ổn kinh tế. Số nợ báo cáo của chính phủ hiện thời sát...

Việt Nam chìm trong nợ công, có thể gây bất ổn xã hội

Nợ công Việt Nam đã chẳng hề được cải thiện nguy biến sóng thần của nó sau kỳ họp Quốc Hội Tháng Năm-Sáu, 2017,...
...