Wednesday, October 23, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Kiem-soat-thong-tin

Chữ ghi dấu: kiem-soat-thong-tin

Cường quốc và mạng nội, bịp ai !?

Nguyễn Việt Nam| Gửi anh Hùng và anh Phúc Nam tôi có vài dòng với tư cách là một thằng dân đen và là ông chủ...

An ninh mạng và Luật An ninh mạng

Vĩnh Long - Trí Việt News| Theo kết quả biểu quyết công bố, 466 đại biểu tham gia, 423 đại biểu bấm nút tán thành...

Luật an ninh mạng, bức màn che để chính quyền dễ dàng làm việc phản dân hại nước

Fb. Đỗ Ngà| Để quy một hoạch nhà máy đường người ta phải xây dựng vùng nông nghiệp trồng mía và một thị trường tiêu...

An ninh mạng: Dự luật bất ổn*

Dự luật này thực tế là đang muốn kiểm soát thông tin và hướng đến hạn chế người dùng hơn là bảo vệ cơ sở dữ liệu và ngăn chặn việc phá hoại an ninh mạng máy tính, bảo vệ phần mềm và hoạt động gián điệp.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux