Tuesday, February 25, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Bang-gia

Chữ ghi dấu: bang-gia

Vấn đề dùng bằng giả để tiến thân tại Việt Nam

Tuy nhiên tại Việt Nam, người ta lại làm ngược, đó là sử dụng bằng giả để làm bàn đạp thăng tiến cá nhân hơn là thi thố tài năng trong công việc. Chính vì thế mà công chức thì đông nhưng công việc thì đình đọng.
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux