Ngày cuối năm cho nguyện cầu

- Quảng Cáo -

Hôm nay ba mươi Tết

Một năm đời đã hết

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng

Gây thất nghiệp tràn lan.

- Quảng Cáo -

Nhiều xí nghiệp đóng cửa

Bất động sản té ngửa

Trái phiếu đang te tua

Nợ xấu búa lùa xua.

Năm lúa gạo lên giá

Nông dân vui quá xá

Chợ búa giảm sức mua

Nhiều hiệu buôn chào thua.

Ế mèm chợ truyền thống

Hàng hóa tồn cả đống

Phải nhờ bán on lai

Giúp ship hàng lai rai.

Tham nhũng vẫn tăng mạnh

Cái lò cũng ớn lạnh

Lủ khủ quan ra tòa

Lòng tham làm mù lòa.

Gần Tết nhốt nhiều quá

Nhiều quan to quá xá

Xuân này con không về

Đi tù tỉnh u mê.

Chợ Tết ê sắc ế

Mong đủ tiền phí, thuế

Nhiều người chờ Tết qua

Nhiều người bỏ đi xa…

Hôm nay ba mươi Tết

Một năm đời đã hết

Xin quỳ gối nguyện cầu

Cho đất nước an khang.

Nguyen Khan

- Quảng Cáo -