Khóc nói?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Khóc nói (vừa khóc vừa kể lể, than thở), là trạng thái của không ít tiểu thương Thành phố đáng sống Đà Nẵng, “khi các chợ vắng như chùa Bà Đanh, tiểu thương ôm nợ nhìn vốn chôn theo hàng hóa”…

Bởi, theo kinh tế học, khi kinh tế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước phải tăng lãi suất, thắt chặt tiền tệ để chống đỡ…

Nhưng theo “dân gian học”, khi nền kinh tế chững lại, thất nghiệp gia tăng, thu nhập người lao động giảm sút… Thì hầu hết các gia đình phải gia tăng tiết kiệm để chống đỡ… Khiến sức mua giảm mạnh.

- Quảng Cáo -

Và khi sức mua giảm, các doanh nghiệp tồn kho hàng hoá nhiều phải cắt giảm sản xuất, cắt giảm lao động khiến nạn thất nghiệp tăng thêm, thu nhập giảm thêm, sức mua sẽ càng suy yếu thêm, có nguy cơ kéo nền kinh tế vào suy trầm ?

Hiện tại, một số tiểu thương thành Đà đang khóc nói vì không bán được hàng, thì chắc không ít người dân cũng đang khóc nói vì hầu bao không còn rổn rẻng để mua…?

- Quảng Cáo -