Có loại tham nhũng vô tư?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Lâu nay tôi cứ tưởng làm Viện trưởng Kiểm sát nhân dân, ký quyết định khởi tố, truy tố bị can, và công tố tội phạm, thì dù là “tối thấp” đi nữa cũng phải đọc qua ít nhất một lần về luật chứ ạ?

Điều 2. Các hành vi tham nhũng

 1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:
 2. a) Tham ô tài sản;
 3. b) Nhận hối lộ;
 4. c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
 5. d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

 1. e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
 2. g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;
 3. h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;
 4. i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;
 5. k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;
 6. l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;
 7. m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
 8. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:
 9. a) Tham ô tài sản;
 10. b) Nhận hối lộ;
 11. c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
- Quảng Cáo -

(Trích Luật Phòng chống tham nhũng)

Không có khoản nào xác định có loại tham nhũng “không vụ lợi” cả. Hay ông Viện trưởng đọc sót từ? Mà lại không thấy đại biểu nào lên tiếng trước bản báo cáo của ông Viện trưởng? Chẳng lẽ đại biểu thông qua luật nhưng cũng không hề đọc luật hay đọc sót?

Giáo sư tiến sĩ chiếm khá lớn trong hệ thống lập pháp và hành pháp, và là niềm tự hào của giáo sư tiến sĩ trong ngành giáo dục. Đừng biện minh do không biết chữ à nhen!

Đơn giản thế này. Căn cứ vào luật, nếu sai phạm do chỉ chấp hành mệnh lệnh, tức không vụ lợi, thì chỉ trị tội kẻ cầm đầu và vụ lợi, không thể buộc kẻ không vụ lợi vào tội tham nhũng. Chấm hết! Khỏi sửa luật.

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -