Ăn trộm bị bắt gặp quả tang, chỉ cần trả lại là thoát tội?

- Quảng Cáo -
Dưới khía cạnh luật pháp thì đề xuất này hoàn toàn đi ngược với mọi nỗ lực bảo đảm về quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật đã được ghi nhận theo hiến pháp và bộ luật hình sự. Quan chức tham ô biết rõ, cứ tham nhũng, nếu bị phát hiện thì chỉ cần trả lại là thoát tội! Thế thì tội gì không tham nhũng?
Tương tự như đề xuất phi lý của ông Lê Minh Trí, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có lần đã phán rằng: “Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Thế mới thấy rõ não trạng của cán bộ, quan chức CSVN xem họ thuộc một tầng lớp khác, thượng đẳng hơn, được có nhiều đặc quyền hơn thậm chí trước pháp luật. Còn nhân dân bị trị bên dưới thuộc một tầng lớp khác phải chịu đựng một sự cai trị hà khắc.
Điều này hoàn toàn trái ngược lại với những gì đảng CSVN nói với nhân dân là chủ trương công bằng và xóa bỏ giai cấp trong xã hội. Khi chưa nắm quyền, họ kêu gọi người dân ủng hộ bằng những lời hứa như thế. Khi quyền lực đã vào tay, họ tự cho mình là giai cấp thượng đẳng và người dân là giai cấp bị trị, tùy ý vo tròn bóp méo.
Ngọc Thu
- Quảng Cáo -