Thảm họa bằng giả?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Một tài xế sử dụng bằng lái xe giả tham gia giao thông, nếu bị Cảnh sát Giao thông phát hiện, sẽ bị sử phạt không hề nhẹ. Bởi nếu để một tài xế dỏm tham gia giao thông, không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên đường, còn gây nguy hiểm cho hành khách trên xe, nên việc sử phạt nặng là cần thiết.

Câu hỏi đặt ra, nếu lãnh đạo Đảng và nhà nước các cấp dùng bằng giả lãnh đạo nhân dân thì sao ? Hiến Pháp hiến định Đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Cho nên, nếu một lãnh đạo Đảng cấp nào đó sử dụng bằng giả, thì cán bộ thuộc cấp, nhân dân thuộc cấp, nhà nước thuộc cấp sẽ ra sao ?

Người tài xế dùng bằng giả, nhược cùng bằng số chỉ gây thiệt hại cho vài người đến vài chục người. Còn lãnh đạo Đảng, tùy theo cấp lãnh đạo, nếu sử dụng bằng giả, có thể gây thiệt hại cho hàng ngàn đến hàng triệu người dân. Như Ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh là một trong những ví dụ.

- Quảng Cáo -

Căn cứ lời khai của bị cáo vụ bán bằng giả trường đại học Đông Đô thì… Những người mua bằng giả đều là những người có uy tín… Vì đó ta có quyền nghi ngờ… Có thể ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh không hẳn là cán bộ duy nhất sử dụng bằng giả ? Nên việc cần lên tiếng là yêu cầu lãnh đạo Đảng và nhà nước rà soát kỹ, sử lý nghiêm cán bộ sử dụng bằng giả, đuổi cổ về vườn ngay lập tức để tránh thiệt hại cho dân cho nước./.

- Quảng Cáo -