Philippines tháo dỡ „rào chắn nổi“ của Trung Quốc trên Biển Đông

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

LÀM CHUYỆN BƠ HỚ?

Phàm chuyện đại sự, hoặc không làm hoặc làm tới nơi. Làm ươn ươn dở dở coi chừng chì chài mất hết.

TC (Trung Cộng) đã có gan cướp bãi cạn Scaborough của Philippines hồi 2012, thì phải đủ gan cứng rắn bảo vệ…

- Quảng Cáo -

Ai lại đi làm chuyện bơ hớ… Dùng hàng rào nổi rào chắn bãi cạn Scarborough ngay trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines, tức ngay trong sân nhà Philippines ( bãi cạn Scaborough cách đất liền Philippines 200 km ).

Rào vậy là ép Philippines phải tháo rào chắn khỏi sân nhà mình, có xảy ra to chuyện cũng phải tháo, vô hình chung đặt TC vào hai chọn lựa khó khăn :

– Một là TC phải sử dụng vũ lực để giữ hàng rào, bảo vệ tư thế nước lớn của TC, dẫn đến đối đầu quân sự giữa TC và Philippines, vì không ai nhượng bộ ai. Và khi TC đụng độ quân sự với Philippines, thì Mỹ phải kích hoạt hiệp ước an ninh chung Mỹ – Phi để tấn công TC. Khi ấy chuyện bơ hớ trở thành chuyện lớn bất lợi cho TC.

– Hai là TC phản ứng giả lả cho qua chuyện vì sợ đụng độ quân sự một cách chưa thật cần thiết. Khi ấy TC bị mất mặt không còn hù dọa được ai.

Tóm lại, việc TC thiết lập rào chắn nổi ở bãi cạn Scaborough mà TC cướp của Philippines vô tình đẩy TC vào chỗ bất lợi./.

 

- Quảng Cáo -