Mặt ngoài chẳng còn e

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Ngoại trưởng Blinken nói rõ ràng ý nguyện của Mỹ: nâng quan hệ đối tác lên đối tác chiến lược.

Toàn diện là chung chung không có gì lâu dài và chiều sâu gắn bó. Còn chiến lược là đồng hành cùng nhau các vấn đề cốt lõi của an ninh, đối ngoại, kinh tế. Có nghĩa là có cấp độ tin cậy khác nhau.

Dù là đối tác gì thì hình ảnh các lãnh đạo VN luôn cởi mở thoải mái khi tiếp đón đại diện của Mỹ không căng cứng, không e ngại, không diễn là biểu hiện mặt ngoài không còn e nữa.

- Quảng Cáo -

Tình trong đã rõ:

Làm sao không có tình trong được khi Mỹ tinh tế công nhận tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguyên thủ QG của VN.

Khi Mỹ tôn trọng thể chế đặc thù độc đảng CS lãnh đạo.

(Những điều mà lãnh đạo VN e ngại nhất).

Khi Mỹ thực lòng mong ước VN hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập, tự chủ.

Khi Mỹ chống lại Trung Quốc xâm lấn đe doạ an ninh Biển Đông.

Khi Mỹ là QG nhập nhiều hàng hoá VN nhất nuôi sống tử tế nền kinh tế VN.

Và đặc biệt khi Mỹ được đa số Dân VN có cảm tình, kính trọng, tin tưởng./.

- Quảng Cáo -