Công dân nước nào?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Không hiểu vì sao đối tượng Đường Văn Thái ở Hà Nội, không có giấy tờ tùy thân, xâm nhập trái phép vào VN? Bị công an Hà Tỉnh tóm…?

Nếu đối tượng là công dân VN thì có thể về VN qua ngõ bất cứ tỉnh thành nào trong cả nước, không thể gọi xâm nhập trái phép?

Nhưng nếu đúng Đường Văn Thái xâm nhập trái phép VN, thì Đường Văn Thái không phải là công dân VN? Vậy Đường Văn Thái là công dân nước nào?

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcCân phân?
Bài kếMặt ngoài chẳng còn e
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.