Tên trộm vĩ đại

- Quảng Cáo -

Ưng Hoàng

Một tên trộm vĩ đại

Và chắc cũng quang vinh

Chuyên ăn trộm giấy lộn

- Quảng Cáo -

Của các quan triều đình.

Trộm này thật xứng đáng

Nhận huân chương hạng ba

Một phần thưởng cao quý

Của đảng, nhà nước ta.

Xứng đáng quá đi chứ

Vì không tham tiền vàng

Chỉ thích lấy tài liệu

Cho vợ đem gói hàng.

Chúc mừng các quan nhé.

Các công trình giao thông

Lớn thì ngàn ngàn tỷ

Nhỏ, vài trăm tỷ đồng.

Bây giờ tài liệu mất

Lấy gì mà thanh tra

Thôi, đánh bài xổ toẹt

Ta cùng cười ha ha./.

Ưng Hoàng

- Quảng Cáo -