Thua

Ảnh chống trôi (nguồn internet): Ven đô Đà Nẵng năm 1967, khi xe Honda 67 mới sang
- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Việt Nam thua Thái Lan về bóng đá thật ra chưa là gì, mà đáng nói nhất là đám lãnh đạo xứ này đã không tỉnh ra sau khi nghe được lời nhận xét ân tình của nhà vua Thái Bhumibol Adulyadej “các ngài tự hào đã đánh thắng được 3 đế quốc to, còn chúng tôi thì tự hào không phải đánh nhau với đế quốc nào cả”.

Thua ấy là thứ thua toàn diện, trả giá bằng sinh mạng của nhiều triệu con người, bằng sự nghèo đói lạc hậu kéo dài, bằng sự luẩn quẩn không dứt của những cái đầu lú lẫn, vĩ cuồng, kiêu ngạo cộng sản thời hậu chiến, anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta.

Thua 0 – 1 chả là gì so với thua nghìn – 0, vạn – 0, triệu – 0… chưa biết khi nào mới dừng.

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Ảnh chống trôi (nguồn internet): Ven đô Đà Nẵng năm 1967, khi xe Honda 67 mới sang

- Quảng Cáo -