Hài hước cuối năm

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

  • Nắng Hải Phòng bể đá.
  • Mưa Hà Nội nứt đá.
  • Râm mát Mỹ Đình cỏ úa.
  • Chiếu sáng quá: xuyên thấu, trong veo.
  • Thơ thế giới: thịt luộc, ngò gai, mắm nêm.
  • Mệnh quan đại Bồ tát, chứa gì trong bình bát, nguy cơ bị nghiệp quật?
  • Nội các 4 phó tể thì hết ba sắp ngâm thơ:

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao”

(Nguyễn Bĩnh Khiêm)

- Quảng Cáo -