Đắp chiếu! Liếm tiền!

- Quảng Cáo -

Đắp chiếu ba năm cỏ ngập đồng

Mười hai ngàn tỷ no bụng ông

Công trình vụn vỡ đống sắt rỉ

Thuế dân chúng đập nát cái mông

- Quảng Cáo -

Tầm nhìn xa quá leo không tới

Chia nhau bạc tỷ xây lầu hồng

Dân nghèo chết dở quan phì thân

Kể hoạch hại nước nát núi sông!

*****

Thuế dân nó đập nát mông đầu

Kế sách quan to lỗ nhồn trâu

Mười hai ngàn tỷ quan xơi gọn

Trai mời gái gọi rượu hồng lâu

Quan tham nhũng đỏ đời vương giả

Người dân đói rách lệ đổ sầu

Tan rồi đất nước thời nay ấy

Bởi những công trình bọn ngu lâu!

(xuanngocnguyen)

Công trình Tổng kho xăng dầu Phú Xuân – Nhà Bè được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với sức chứa 450.000m3 do Công ty Cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không miền Nam đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến 12.000 tỷ đồng, đắp chiếu 3 năm ngập tràn cỏ dại.

- Quảng Cáo -