Chừng nào cán bộ có thể sống được bằng lương?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Đề tài này được dư luận và công luận bàn khá nhiều, bàn từ lâu… Song cho đến nay, vì nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan… chưa giải quyết được căn cơ.

Công bằng mà nói, chỉ những vị chóp bu các công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước mới có mức lương tương đối cao bất kể việc làm ăn lỗ nhiều hơn lãi. Còn hầu hết các cán bộ công chức, viên chức, bao gồm cả quốc phòng và công an, đều có mức lương chưa được như mong đợi.

Câu chuyện đặt ra là lâu nay cán bộ công chức viên chức không sống được bằng lương thì sống được bằng gì? Tỉ như Ông Cao Sĩ Kiêm, cựu thống đốc ngân hàng, từng nói, thu nhập ngoài lương của các bộ trưởng gấp nhiều lần lương, nhưng không biết thu nhập ngoài lương là thu nhập gì ?

- Quảng Cáo -

Đúng ra, cán bộ công chức, viên chức làm việc cho chính phủ và các cơ quan, ban ngành… của nhà nước, sẽ được nhận lương của nhà nước, và chỉ được phép nhận lương theo quy định của nhà nước. Nếu có những thu nhập khác, ngoài lương, đều bị xem là thu nhập lậu.

Rất có thể do mức lương chưa được tương xứng nên các cơ quan chức năng thường “du di”… Không “hạch hỏi” những khoảng thu nhập ngoài lương, tức thu nhập lậu, ở mức độ còn có thể “thông cảm” được ?

Và cũng rất có thể mức độ “du di” ấy đã tới hạn? Thu nhập ngoài lương ngày càng “quá trớn” đến mức vượt qua giới hạn tối thiểu của pháp luật ? Khiến những khoảng thu nhập ấy không còn có thể thông cảm được ?

Thời gian qua, cái lò của ông tổng bí thư đốt rất nhộn nhịp, số củi bị đốt ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại, phức tạp về mức độ… Gần như năm nay là năm chuyên bắt nhốt, bắt nhốt và… Bắt nhốt !

Đó cũng có thể là lý do cán bộ công chức và viên chức không còn dễ dàng và dễ dãi sống ngoài lương, vì sợ lò đốt, chỉ sống thuần lương, nên số người xin nghỉ cơ quan nhà nước ngày càng nhiều ? Nhất là ngành Y !

Nên chăng? Đây là lúc chủ đề làm sao cán bộ công chức, viên chức nhà nước có thể sống được bằng lương cần được xem xét tích cực, cần được nhà chức trách giải quyết một cách rốt ráo ? Để tạo nề nếp minh bạch chốn quan trường./.

- Quảng Cáo -