Bộ công thương hãy tập trung giải quyết nạn khan hiếm xăng dầu!

- Quảng Cáo -

Vinh Râu

Tôi thực sự bàng hoàng khi đọc tin, bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo xử lý những cây xăng can- lít lề đường.

Chả lẽ xã hội chúng ta đang quay trở lại thời kỳ bao cấp đen tối?

Khi hệ thống cây xăng chính thống không đủ xăng cung cấp cho dân thì cây xăng chợ đen lề đường xuất hiện để làm nhiệm vụ theo quy luật cung- cầu của thị trường, cớ sao anh đòi xử lý nó?

- Quảng Cáo -

Đúng ra, kẻ tạo tình trạng khan hiếm xăng dầu mới cần phải bị xử lý và kẻ đó không ai khác ngoài Bộ Công thương.

Từ cái đơn xin phép chở gạo về nhà để ăn của dân năm 1978 cho đến lệnh xử lý cây xăng lề đường năm 2022, trải qua 44 năm ròng rã, công cuộc cai trị của chế độ này vẫn tối như hũ nút!

Vinh Râu

- Quảng Cáo -