Xã hội lành mạnh bắt đầu từ công khai minh bạch

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Không chỉ TP. HCM, gần như tất cả các địa phương đều có một thứ luật ngầm: “bảo vệ bí mật của cơ quan”. Đặc biệt là bảo vệ bí mật về những thông tin tiêu cực. Thông tin tiêu cực thường là do kẻ có quyền lực, từ lãnh đạo đến có quyền nhỏ nhất như giáo viên, giám thị tự gây ra.

Trong khi nhà nước chỉ có quy định bảo vệ bí mật về an ninh quốc gia với danh mục rõ ràng về thông tin cần bảo mật. Không có quy định nào che giấu tiêu cực, bởi nếu có quy định này, đó chỉ có thể là quy định bảo vệ một chính quyền thối nát. Chẳng hạn, thời trung cổ, những tên hôn quân bạo chúa hoang dâm thì cái dâm loạn của chúng được bảo vệ tối đa. Những kẻ tàn ác, tham lam giết người cướp của, cho đến kẻ ăn cắp vặt đều rất sợ hành vi của mình bị bóc trần.

Nhà nước văn minh không có quy định cấm chia sẻ thông tin tiêu cực mà đồng hành cùng nhân dân chống tiêu cực để có một xã hội lành mạnh. Vậy thì những kẻ nhân danh “bảo vệ bí mật của cơ quan” tự ra lệnh “cấm chia sẻ thông tin tiêu cực” ở cơ quan, chỉ có thể là giới lãnh đạo nằm ngoài vòng pháp luật. Có thể là thổ phỉ chui vào cơ quan nhà nước chẳng hạn.

- Quảng Cáo -

Đảng và Nhà nước nếu có thực tâm chống tiêu cực, hãy dẹp bỏ ngay vấn nạn này, coi như đó là “tội che giấu tội phạm”. Vì chính giới lãnh đạo ở các cơ quan có ý đồ như vậy đã cố tình chống phá Đảng và Nhà nước, nuôi dưỡng từ cái sảy đến nảy cái ung, hậu quả là làm thối rữa lòng tin của nhân dân, làm sụp đổ Đảng và Nhà nước chứ không phải thế lực thù địch nào.

Người ta “thù địch” với tiêu cực là xấu chăng khi mà giới lãnh đạo thổ phỉ ra rả tuyên truyền, đe dọa những người chia sẻ thông tin, dù đó là thông tin không bịa đặt mà đúng sự thật, để nuôi dưỡng tiêu cực?

Nếu muốn bảo vệ bí mật tuyệt đối, cả che giấu tiêu cực, những ông bà lãnh đạo này có dám xóa sổ luôn hệ thống báo chí, cắt đứt luôn mọi liên lạc bằng con đường Internet, để tất cả đều phải sống trong cái hang tăm tối biệt lập với thế giới bên ngoài không?

Một nhà nước văn minh phải kiến tạo nên một xã hội lành mạnh, bắt đầu từ công khai minh bạch. Đơn giản như một sự sống đặt giữa thanh thiên bạch nhật để con người tự soi tỏ lòng mình và hiểu người khác, từ đó vươn đến điều tốt đẹp. Còn mọi thứ nhân danh bảo vệ an ninh theo cách bảo vệ cái hang động tăm tối, thì chỉ có thể là nơi nuôi dưỡng bọn ma quỷ lộng hành.

Có lãnh đạo biện minh: “Nếu có sai trái thì để công an giải quyết”. Ơ hay, thế Cụ Hồ nói: “Công an có hai con mắt, nhưng nhân dân thì có triệu con mắt”, sao chẳng mấy ai chịu học tập và làm theo nhỉ?

Chu Mộng Long

https://ngaynay.vn/tphcm-giao-vien-phai-ky-cam-ket-bao-ve…

- Quảng Cáo -