Quá mục nát

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

Để cổ phiếu của công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros được lên sàn, bảng báo cáo tài chính của FLC Faros phải vượt qua 4 chốt chặn. Đó là Công ty tư vấn niêm yết, Công ty kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và Sở Giao Dịch chứng khoán TP HCM – HoSE.

Thủ thuật tăng vốn điều lệ của FLC Faros được thực hiện như sau: Thành viên Hội đồng Quản trị vay tiền ngân hàng rồi góp vào để qua mặt hàng loạt chốt chặn và được lên sàn. Khi đã được lên sàn thì các cổ đông này lại rút vốn ra dưới dạng ủy thác đầu tư hoặc vay mượn.

Cứ cho là ông Trịnh Văn Quyết huy động được vốn thật để góp nên qua mặt 4 chốt chặn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các báo cáo tài chính thường niên sau đó đáng lý phải được công ty kiểm toán soi rọi rõ dòng tiền được rút ra bởi các cổ đông. Tôi góp vốn vào để công ty được lên sàn sau đó tôi rút vốn ra làm cho công ty rỗng ruột, vậy mà kiểm toán không phát hiện trong suốt 8 năm là sao? Đây là sự thông đồng trắng trợn chứ không phải sự tinh vi của Trịnh Văn Quyết khi bày ra trò này.

- Quảng Cáo -

Rõ ràng là ngân hàng, công ty tư vấn Niêm yết, Công ty Kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán phải phối hợp rất nhịp nhàng để hỗ trợ Trịnh Văn Quyết lừa đảo thì Trịnh Văn Quyết mới vượt qua được trùng điệp chốt chặn như thế.

Bộ máy vận hành thị trường vốn của Việt Nam quá mục nát, những chốt chặn của nó chẳng khác gì tấm vải mục. Bốn lớp chặn mà còn bị xuyên thủng dễ dàng thì dù chặn mấy lớp nữa vẫn thế. Nếu những con người có chức có quyền làm việc có trách nhiệm thì chỉ cần một chốt chặn thì đã chặn đứng trò lừa đảo của Trịnh Văn Quyết mới manh nha chứ nói gì đến bốn chốt chặn?

Với những lớp chốt chặn như thế thì trên sàn chứng khoán cũng lắm ông Quyết khác đang lừa dân chúng bán giấy lộn thu tiền thật chứ chẳng phải một mình ông Quyết./.

- Quảng Cáo -