Bình mới rượu cũ?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Mạng xã hội đang xầm xì tin đồn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển giao quyền lực cho thủ tướng Mikhail Mishustin để tập trung vào chiến sự Ukraina, tức chỉ giữ lại quyền chỉ huy quân đội, an ninh, là quyền sinh sát mà người ta gọi chung là quyền lực, nghĩa là bạo chúa chỉ thay bình mới nhưng rượu vẫn cũ, quyền lực vẫn giữ nguyên trong túi mình.

Thật ra không ít lần, nói đúng hơn là thủ đoạn quen thuộc của Putin, chuyên sử dụng bình mới rượu cũ như là mánh khoé lách luật để liên tục nắm giữ quyền lực một cách hợp hiến. Putin làm tổng thống hai nhiệm kỳ, khi ấy Mevedev làm thủ tướng. Sau đó thủ tướng Mevedev làm tổng thống một nhiệm kỳ, Putin làm thủ tướng nhưng nắm quyền lực chứ không phải Mevedev.

Nay lập đi lập lại mãi vỡ diễn rượu cũ bình mới giữa Putin và Mevedev khiến cả rượu lẫn bình đều cũ nên Putin giao cho Mevedev vai diễn mới, phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia, Putin làm chủ tịch hội đồng này, vai thủ tướng chẳng mấy quyền lực trao cho Mikhail Mishustin.

- Quảng Cáo -

Nghĩa là cuối cùng quyền lực vẫn được Putin và Mevedev diễn rất ăn ý trên chính trường Nga nhằm bảo đảm quyền lực độc tài muôn năm cho Putin :

  • Tổng thống Putin – Thủ tướng Mevedev hai nhiệm kỳ
  • Tổng thống Mevedev – Thủ tướng Putin một nhiệm kỳ.
  • Tổng thống Putin – Thủ tướng Mevedev
  • Chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Putin – Phó chủ tịch Mevedev.

Cho nên việc cho rằng Putin chuyển giao quyền lực cho đương kim thủ tướng Mikhail Mishustin, thực chất không phải Putin tự làm giảm quyền lực mình, Ông tạo ra lô cốt mới để an toàn nắm giữ quyền lực bền vững, một dạng Thái thượng hoàng nhiếp chính dưới võ bọc phụ chính.

Giờ đây với vai diễn rượu cũ bình mới, không chỉ ông nắm giữ hoàn toàn quyền lực, mà còn núp bóng với vai diễn Thái thượng hoàng để trở nên khó đoán hơn, an toàn hơn cho mưu bá đồ vương. Bởi giờ đây Putin đã biết ông chẳng còn hàng nóng để đè bẹp Ukraina ngoài vũ khí hoá học, sinh học và Nguyên tử chưa dám sử dụng, và biết rằng hiện nay Nga không chỉ đối đầu với Ukraina mà đối đầu với Mỹ, NATO và cộng đồng quốc tế, khả năng thắng là không có, nên tạo rượu cũ cho bình mới để dễ biến hóa thoát hiểm?

Nguyen Khan

- Quảng Cáo -