Không lẽ bộ y tế không có phần?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Hình như trước đây có tin vụ Việt Á được ban phòng chống tham nhũng TW đưa vào diện theo dõi, làm đến nơi, không có vùng cấm.

Sau đó một thời gian khá lâu, tưởng dừng lại ở việc bắt giữ những con chuột tầm trung như 3 vụ trưởng của hai bộ Y tế và Khoa học Công nghệ, giám đốc CDC một số tỉnh.

Nhưng nay sờ gáy 3 ông tướng và hai ông tá Học viện Quân y, cho thấy hình như đang bắt đầu sờ gáy đến những con chuột lớn hơn ?

- Quảng Cáo -

Sờ gáy học viện Quân y là đụng đến bộ trưởng Bộ Công nghệ & Môi trưởng, là bộ giao đề tài cấp nhà nước về nghiên cứu kít test và cấp gần 19 tỷ tiền ngân sách cho Học viện này. Vị bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ thời điểm ấy là Chu Ngọc Anh. Sau đó họ Chu được điều về làm đô trưởng thay đô trưởng Nguyễn Đức Chung (bị sộ khám) với biệt danh (cộng đồng mạng đặt) là Chu Ngọc Toang. Nay có tin Chu Ngọc Toang được điều làm phó ban kinh tế TW khi chưa làm đô trưởng bao lâu, trùng thời điểm các tướng tá Học viện Quân Y bị sờ gáy nên nhiều người nghi là…Lành ít dữ nhiều.

Sờ gáy đề tài nghiên cứu kit test Việt Á của Học viện Quân y là phải đụng đến Bộ trưởng Bộ Y tế liên quan việc thẩm định, đánh giá, cấp phép và chỉ đạo tiêu thụ…

Cho nên, nếu đúng nhờ “thành tích” kít Việt Á mà Chu Ngọc Toang được điều làm phó ban kinh tế TW, thì không lẽ ông bộ trưởng Bộ Y tế không có phần ?

- Quảng Cáo -