U nhọt

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Chả nước nào trên quả địa cầu méo này có những thứ ban bệ quái gở như xứ ta. Nào là Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (ban ni hoạt động mệt nghỉ, không bao giờ hết việc), nào là Ban cưỡng chế giải phóng mặt bằng (hầu như tỉnh thành, địa phương nào cũng có)…

Nghe cái tên những ban bệ ấy đã thấy bạo lực, sắt máu, đánh nhau, chèn ép dân. Chỉ tư duy của kẻ thích bạo lực, quán tính chém giết mới đẻ ra những thứ cơ quan, tổ chức như vậy. Chỉ một thể chế với đám cai trị đã quá hư hỏng, kẻ xấu chiếm số đông mới cần thứ ban trừng trị nhau như thế. Chỉ một xã hội mà dân chúng luôn bị xua đuổi, bị tước quyền làm chủ đất đai mới sinh ra thứ ban cưỡng chế ngông cuồng tàn bạo.

Hãy nhìn ra xứ người, ngay cả những nơi còn nghèo, những thể chế bị coi là độc tài, cũng không đến nỗi tệ hại vậy./.

- Quảng Cáo -