Cùng hướng về phiên xử công dân vô tội Lê Trọng Hùng

Lê Trọng Hùng
- Quảng Cáo -

Huỳnh Ngọc Chênh

Có một người con Hà Nội, một người luôn sống trong tinh thần hiến pháp và mong muốn nhiều người khác cũng hiểu biết về hiến pháp như anh. Anh đã mua hàng nghìn cuốn pháp luật VN để phân phát cho mọi người, đồng thời anh tự ra ứng cử đại biểu quốc hội nhằm thực hiện mục đích đó. Nhưng anh đã bị bắt. Anh là Lê Trọng Hùng.
Phiên xử sơ thẩm của anh diễn ra sáng nay, 31/12/2021 tại Hà Nội.
Tuy nhiên sáng nay vợ anh là chị Tử Đinh Hương với đôi mắt không nhìn thấy, mà vẫn có tới 4 người canh gác không cho chị tới tham dự phiên toà “ CÔNG KHAI” xử chồng chị.

Mong anh chị em quan tâm và hướng về phiên toà xử anh Hùng Gàn Lê.

Cầu cho anh vững tâm!

- Quảng Cáo -