Việt Á: Đây là câu chuyện tầm cỡ quốc gia

- Quảng Cáo -
Rất nhiều tờ báo, và cả truyền hình đưa tin khẳng định về sự chấp thuận của WHO với Kit Test của VA. Và dựa vào chính sự lừa dối này mà hàng triệu Kit Test của VA mới có cơ hội được đưa vào thầu để sử dụng và thiệt hại cho nhân dân hàng chục ngàn tỷ đồng.
Cả hệ thống các Bộ và truyền thông khổng lồ không thể chỉ làm một việc đơn giản nhất là đòi hỏi chứng nhận hoặc văn bản hoặc tài liệu được cho là WHO đã chấp thuận phê duyệt cho việc sử dụng loại Kit Test này?
Đây là câu chuyện tầm cỡ quốc gia chứ không phải chuyện một vụ án hàng giả với một vài lỗi sơ ý cẩu thả đơn thuần.
- Quảng Cáo -