Chúng nó có tội gì?

- Quảng Cáo -

Ngô Trường An

Chính phủ tính toán 5 năm tới ngân sách tổng thu được 8,3 triệu tỷ, nhưng phải chi hết 10,26 triệu tỷ. Bội chi ngân sách 1,96 triệu tỷ.

Quốc hội tập trung toàn những người trí tuệ siêu việt, mà không một ai đề xuất phương án nào để tăng thu ngân sách, hoặc phương án nào để giảm chi ngân sách. Chẳng một ai trong 500 ĐBQH nghĩ cách cân bằng ngân sách trong một thời gian rất dài như thế, lại vội vả quyết định đi vay, để bù vào khoản thiếu?!

Một người nông dân dù có thất học hoặc mù chữ, thì họ còn biết tính toán thu chi trong gia đình mình sao cho cân đối. Nếu họ biết mình bất tài không kiếm được nhiều tiền, thì họ phải làm sao hà tiện trong chi tiêu, để giữa thu và chi cho tương đối trong thời gian đến. Vay mượn để chi tiêu là ăn vào tương lai của mình và của con cháu mình. Điều này dù kẻ dốt nát đến đâu cũng hiểu, lẽ nào cả 500 ĐBQH lại không hiểu?

- Quảng Cáo -

Đất nước thống nhất đã nửa thế kỷ. ODA hầu hết các nước trên thế giới đã cho vay để kiến thiết đất nước. Vậy mà đến tận ngày nay làm vẫn không đủ ăn? Làm ra 8 đồng thì ăn hết 10 đồng? Chẳng có ai nghĩ ra cách nào làm tăng thêm 1 đồng nữa, và giảm tiêu bớt 1 đồng nữa cho cân bằng thu chi. Chẳng có ông nào, bà nào trong đám QH đề xuất ý tưởng sáng tạo, giúp dân giảm bớt nợ công, mà toàn đề xuất những điều trên trời, nào là: khai thác du lịch mùa thiên tai; mua máy bay cho công an; đề xuất tái thiết Châu Phi; ra luật bảo vệ cán bộ về hưu….

Mẹ kiếp! Nói ra thì các ngài chụp cho cái mũ phản động; chống nhà nước; chống chính quyền… Nhưng, không nói thì không đành lòng! Vì một khi, hình dung con cháu chúng ta phải còng lưng trả nợ cho thế hệ cha chú tham lam, dốt nát của chúng.

Chúng nó có tội tình gì chứ?

NTA

- Quảng Cáo -