Sự khác biệt

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

nước Anh, thủ tướng cầm quyền chỉ vừa mới 1 tháng sau cuộc bầu cử công khai đã từ chức. Lý do: Không giữ được lời hứa với cử tri, gây thất vọng với những đồng sự. Mà rời ghế rất nhanh, nói hôm trước, hôm sau nghỉ, chả thủ tục thủ tiếc gì sất, dù là thủ tướng.

Ở xứ này, chỉ truất một đứa bộ trưởng giao thông ăn hại bị dân chúng lên án mà cũng nhìn trước ngó sau, bàn tới bàn lui, nâng lên đặt xuống, thò ra thụt vào, vừa đ.éo vừa run, quy trình quy triếc, quốc hội quốc hiếc. Đúng là hài. Một lũ ăn hại. Tốn cơm dân nuôi.

Chừng ấy người, bỏ ra một buổi sáng, chỉ để làm cái việc của vài phút. Bao nhiêu tiền bạc công sức đốt bỏ vào đó. Chuyện chỉ có ở xứ man rợ cổ hủ này.

- Quảng Cáo -

Thông cào

- Quảng Cáo -