Facebook đổi tên thành Meta

- Quảng Cáo -

Reuters – VOA

Facebook bây giờ được gọi là Meta, công ty loan báo ngày 28/10, trong vụ thay đổi thương hiệu chú trọng đến tham vọng xây dựng “metaverse,” tức thế giới ảo được tạo nên từ mạng Internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường.

CEO của công ty, Mark Zuckerberg, nói tên mới phản ánh tham vọng xây dựng metaverse, hơn là một cái tên về dịch vụ truyền thông xã hội.

Năm nay, công ty thành lập một đội ngũ sản xuất chú trọng đến metaverse và gần đây loan báo kế hoạch thuê 10.000 nhân viên tại châu Âu trong 5 năm tới để phát huy nỗ lực này.

- Quảng Cáo -

Ông Zuckerberg nói tên mới, xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “vượt hơn,” tượng trưng rằng luôn luôn có những điều để xây dựng thêm.

- Quảng Cáo -