Thông báo số 3 – Chương trình giúp đỡ khẩn cấp ‘Chút Quà Yêu Thương’

- Quảng Cáo -

FB Ước Mơ Việt Tân

Trong một tháng vừa qua, rất nhiều người liên lạc với chương trình CHÚT QUÀ YÊU THƯƠNG của Việt Tân đã nhận được giúp đỡ.

Các biện pháp phong tỏa cực đoan kéo dài nhiều tháng qua đã khiến rất nhiều người lao động mất việc làm và mất thu nhập. Vì không nhận được hỗ trợ của chính phủ, rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh hết tiền mua lương thực, mua sữa cho con nhỏ, mua thuốc, trả tiền trọ.

Việt Tân đã ưu tiên gửi một số lượng lớn quà đến cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

- Quảng Cáo -

Chúng tôi rất cảm kích bởi những động viên và lời cảm ơn của các bạn đã liên lạc với chương trình.

Với tình hình đại dịch Covid-19 tại Việt Nam đang thay đổi, chương trình giúp đỡ khẩn cấp CHÚT QUÀ YÊU THƯƠNG của Việt Tân SẼ NGỪNG NHẬN ĐƠN SAU NGÀY 4 THÁNG 10, 2021.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các trường hợp đã gửi đơn về cho chương trình trước thời hạn.

Hy vọng đóng góp nhỏ của Việt Tân vào nỗ lực DÂN GIÚP DÂN, hỗ trợ được các bạn phần nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

FB Ước Mơ Việt Tân

- Quảng Cáo -