Hết Trung quốc rồi Nga trở lại thời đế chế

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

Các nhà vật lý trước A. Einstein tin rằng thời gian chỉ trôi đi một chiều và lịch sử không thể đảo ngược. Nhưng đến nay thì nhân loại phải chứng kiến lịch sử bị đảo ngược.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thời kỳ phản phong quyết liệt, tự nó diễn biến thành kiểu đế chế mà Tần Thuỷ Hoàng đã xây dựng cả mấy ngàn năm trước. Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ ngồi trên ngai vàng suốt đời sau khi Hiến pháp mới được thông qua. Chỉ khác là hoàng bào được thay bằng hồng bào để loè thiên hạ là chế độ được xây dựng theo kim chỉ nam chủ nghĩa Marx. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đàn cừu được chăn bởi ông chủ cầm búa và liềm.

Nay đến lượt nước Nga vĩ đại học tập và làm theo. Từ thông qua luật Tổng thống muôn đời, Putin tiến đến một bước khác cho chắc ăn: Luật miễn trừ truy tố Tổng thống và được ngồi ghế Duma nếu rời khỏi điên Kremlin. Cách mạng tháng Hai rồi Cách mạng tháng Mười nổ ra bằng xương máu để lật đổ chế độ quân chủ trở thành vô nghĩa. Dân Nga lại trở thành đàn cừu vỗ béo cho Sa Hoàng mới.

- Quảng Cáo -

Mà thà là một Tần Thuỷ Hoàng hay một Sa Hoàng quyết định mọi thứ chứ sinh ra Nghị viện, Toà pháp viện hay những tổ chức chính trị khác để làm gì nữa? Dân Trung Quốc hay dân Nga phải nuôi cả một bộ máy khổng lồ rồi mang ơn trời bể mấy cái ông vua có tội cũng thành vô tội sao?

Mà cũng lạ. Nếu hoàn toàn vô tội thì thông qua luật miễn trừ truy tố tội ác để làm gì? Chỉ có thể là tội ác tày đình mới lo xa như vậy.

Một khi tội ác tày đình thì muôn tâu các bệ hạ, cái đàn cừu mà các bệ hạ chăn dắt đến lúc thức tỉnh thì kẻ chăn cừu vẫn bị truy tố như thường. Bởi khi đó Hiến pháp cũng bị xé bỏ và tất nhiên, chẳng cần truy tố cho mất công xét xử, cái đàn cừu đó sẽ xé xác, phanh thây ông chủ ngay lập tức. Cứ nhìn số phận những ông vua độc tài trong lịch sử mà xem, khi bị lật đổ có được miễn tội không?

Chu Mộng Long

#Putin

- Quảng Cáo -