Nói ra không có nghiã là “3 phải”

- Quảng Cáo -
Bàu cử TT bên Mỹ lần này tác động xấu đến hình ảnh của nhiều người bất đồng chính kiến đang có uy tín ( có thể dùng thêm từ “tinh hoa”) của Việt Nam. Nói đúng hơn chúng ta tự làm hình ảnh của mình bị hao hụt.
Hao hụt đầu tiên về nhân cách khi sử dụng ngôn ngữ.
Chúng ta bới móc tận đáy kho tàng ngôn ngữ bẩn thỉu của người Việt để ném vào ông Trump, ông Biden và nhiều nhân vật lịch sử khác bên Mỹ; phần còn lại chúng ta ném vào mặt người cùng chung mục tiêu lâu dài nhưng bất đồng quan điểm trong một vụ việc, một thời điểm với mình. Ta gọi ông Biden là ngu, là “Bí đái”, gọi ông Trump là lưu manh, côn đồ v.v. Ta liều mình rằng hai nhân vật này mỗi người đang có gần một trăm triệu người Mỹ tin tưởng (không hơn kém phiếu nhau bao nhiêu) và ủy thác để họ quyết định những việc trọng đại của quốc gia hùng cường nhất thế giới. Ta không cần chờ Hiếp pháp, luật pháp Mỹ sẽ xử lý ông nào là tổng thống, ông nào vi phạm Hiến Pháp Mỹ mà tự mình xử lý thay Hiếp pháp, luật pháp Mỹ bằng nhiệt tình vô ích và cực đoan đi theo các thông tin mù mờ từ hai phía.
Ngày xưa tầng lớp “tinh hoa” của người cộng sản Việt Nam đã sử dụng loại ngôn ngữ này để gọi các nhân vật đối nghịch chính trị. Cậu nhóc Trần Đăng Khoa gọi tổng thống Mỹ cùng thời là ngu “Ngu xuẩn nhất nhì/ là tổng thống Mỹ”; nhà thơ Bút Tre viết: “ Thằng Ngô Đình Diệm bú cu cụ Hồ”. Tất cả loại ngôn ngữ khuyết tật này được in nhan nhản trên mặt báo. Cùng với thời gian và xu thế, người cộng sản, dù trong tim có đen, trong não có bại đến đâu cũng đã dùng các đại từ “ông”, “tổng thống” đối với ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu… Bây giờ đến các dư luận viên của Đảng cộng sản VN viết lá cải, không ai đọc đến, biết tên cũng không dám viết: “ Bọn Phản Động bú cu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng” và những câu tương tự. Thế mà nay người Dân chủ chúng ta lại sử dụng loại ngôn ngữ của người cộng sản thế kỷ trước.
Hao hụt thứ nhì về niềm tin và lực lượng.
Chúng ta không có lá phiếu trong tay, tiếng nói của chúng ta, dù gay gắt, cực đoan, kiên trì bao nhiêu cũng không tác động đến kết quả cuộc bầu cử bên Mỹ. Chúng ta càng cố đấm ăn xôi với ông Trump, ông Biden bên kia đại dương, càng cố đấm ăn xôi với nhau càng lộ ra một nhóm người rời rạc, vô tổ chức, không sách lược, không chiến thuật, không niềm tin cho công cuộc đấu tranh thoát Trung và dân chủ. Dù nhận xét, quan điểm của chúng ta về ông Trump, ông Biden sau này được chứng minh là đúng, chung ta vẫn bị đánh giá thấp đi khi sử dụng những ngôn từ “chợ búa” để bảo vệ niềm tin của mình.
Vọng ngoại cũng cần. Vọng ngoại để có thêm sức mạnh, niềm tin. Nhưng chúng ta không vọng ngoại ở một nhân vật cụ thể nào. Chúng ta vọng ngoại ở nền dân chủ lâu đời Mỹ, Quốc hội Mỹ, nhân dân Mỹ. Không có gì chúng ta không khai dụng được nếu có lợi cho công cuộc thoát Trung và Dân chủ Việt Nam, dù ông Trump tại vị hay ông Biden đắc cử tổng thống Hoa Kỳ./.
- Quảng Cáo -