Bàn về giải pháp cứu nguy

- Quảng Cáo -

Nguyễn Đình Cống|

Gần đây trên nhiều trang báo mạng đăng bài “Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng”, dẫn từ DÂN LÀM BÁO.Nguồn đáng tin cậy dẫn ra rằng đây là một tài liệu do một nhóm đảng viên viết ra và lưu hành bí mật trong Đảng. Nội dung gồm 2 phần :

I- Nguy cơ và những vấn nạn nổi cộm.
II- Giải pháp cứu nguy

Phần I nêu ra 3 loại nguy cơ :

 • Nguy cơ nội tại của Đảng.
 • Nguy cơ đến từ quốc tế.
 • Nguy cơ đến từ Trung quốc. Phần này được viết khá dài, tương đối đầy đủ, xin không nhắc lại, không phân tích.
- Quảng Cáo -

Phần II trình bày 6 giải pháp , tóm lược như sau:

1-. Chủ tịch nước tuyên bố tạm ngưng thi hành một phần bản Hiến pháp hiện hành, giải tán Quốc hội và tách biệt các cơ quan Đảng (đảng uỷ) ra khỏi các cơ quan công quyền.

 1. Chính phủ đang lãnh đạo được trao cho việc đảm nhiệm quyền hành pháp lâm thời trong 2 năm để:
  ➢ Soạn thảo một bản Hiến pháp mới theo tiêu chí toàn dân, đa thành phần, tiến bộ & văn minh, trong vòng 9 tháng;
  ➢ Tổ chức trưng cầu dân ý bản Hiến pháp mới ;
  ➢ Chủ tịch nước ký 1 Sắc lệnh Ban Hành bản Hiến pháp mới.
 2. Ngay sau khi ban hành Hiến pháp, Thủ tướng ký 1 Sắc lệnh “Hoà Hợp Hòa Giải Dân Tộc” để đổi mới toàn thể xã hội VN .
 3. Trong Tháng thứ 10 của nhiệm kỳ, Chính phủ Lâm thời ban hành một Sắc lệnh ấn định ngày Tổng Tuyển Cử tự do vào Tháng thứ 22 trong nhiệm kỳ .
 4. Chính phủ Lâm thời triệu tập phiên họp đầu tiên của Quốc hội Lập pháp vào ngày cuối cùng của nhiệm kỳ để làm lễ bàn giao.
 5. Ngay sau khi Đảng ta rút về trụ sở đảng, đồng chí Tổng bí thư triệu tập một hội nghị TW mở rộng để tập trung thành phần trí tuệ trong đảng soạn thảo một Đề cương mới tiến bộ & văn minh cho Kỷ nguyên thứ III của Đảng.

BÌNH LUẬN. Tài liệu NGUY CƠ VÀ GIẢI PHÁP CỨU NGUY CHO ĐẢNG chắc rằng do một nhóm đảng viên “thoái hóa, biến chất” viết ra và lưu hành bí mật, cho đến khi lọt vao DÂN LÀM BÁO thì mới được truyền ra rộng rãi. Theo quan điểm cúa các đảng viên còn muốn cứu đảng thì Giải pháp cứu nguy đề ra khá hay (chỉ xin xem lại, phải chăng ra sắc lệnh là thuộc Chủ tịch nước) Hay, nhưng chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày với hai mắt mở to nhìn vào mọi loại nguy cơ.

Tất cả các giải pháp xuất phát từ việc Đảng trả lại quyền chính trị cho dân, thông qua Quốc hội thực sự của dân. Phải bầu được một Quốc hội có năng lực và trách nhiệm, thoát ra khỏi vai trò bù nhìn của Đảng.

Điều Đảng lo ngại là nhiều đảng viên thoái hóa, tham nhũng, Đảng không chọn được người tài giỏi làm lãnh đạo, mất lòng tin của dân. Nguyên do cơ bản là Đảng tranh nhiều quyền quá, nó giống như thỏi nam châm quyền lực, nó hút rất mạnh bọn người cơ hội, kém trí tuệ, thiếu trung thực mà có lắm mưu mô và đẩy ra xa những người có tài năng và trung thực, liêm khiết. Phải làm yếu đi sức hút của thỏi nam châm quyền lực và lợi ích thì Đảng mới có thể làm trong sạch, mới cứu nguy được. Cứ khăng khăng ôm lấy thật nhiều quyền lực thì đến lúc sẽ chết chìm cùng với nó.

Giống như một người không biết bơi, bị đuối nước, trong người giữ nhiều vàng bạc mà không chịu vứt bớt thì chẳng mấy chốc uống đầy bụng nước và chìm nghỉm.

ĐCSVN muốn tự cứu, muốn làm trong sạch thì điều kiện tiên quyết là trả quyền chính trị về cho dân, giảm bớt các quyền về kinh tế. Điều này không có gì khó. Không làm được chỉ vì quá tham và kém trí tuệ. Hãy tập trung mọi suy nghĩ, làm sao để dân bầu ra được một Quốc hội thực sự đại diện cho họ.

Để chuẩn bị cho đại hội 13, ngoài các việc bình thường, tiêu tốn rất nhiều tiền và hiệu quả rất thấp, liệu TƯ Đảng có dám làm một vài việc thiết thực, có hiệu quả cao nhằm cứu nguy hay không. Trong đó có việc tổ chức nghe các người phản biện và một trong các ý kiến cần nghe là về bầu cử Quốc hội. Tác giả bài báo “Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng” là một trong những người phản biện mà lãnh đạo Đảng cần nghe trực tiếp. Ngoài ra cũng còn một số trí thức chân chính khác đang hoạt động cho công cuộc dân chủ hóa.

Mấy lâu nay Đảng trông chờ vào Hội đồng lý luận. Theo dõi hoạt động của Hội đồng thấy rằng các trí thức của Đảng chủ yếu là loại hữu danh vô thực, không đáng tin cậy, nghe theo họ chỉ ngu muội đi mà thôi. Gần đây TƯ Đảng họp bàn về bầu Quốc hội khóa mới. Tuy có một số tuyên bố huênh hoang, nhưng chủ yếu vẫn theo con đường cũ với một số điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học.

Khi đã trả quyền lực chính trị cho dân, đã giảm bớt kìm kẹp và dối trá để cho dân lập được một Quốc hội thực sự đại diện cho họ thì Đảng sẽ dễ dàng làm trong sạch và lấy lại lòng tin, sẽ tránh được những nguy cơ làm tan rã. Để làm được thì trong Đảng phải xuất hiện lực lượng tiến bộ, dũng cảm đấu tranh với thế lực bảo thủ, giáo điều. Hy vọng ĐH 13 và nhiệm kỳ mới sẽ hình thành được lực lượng như thế./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here