CSVN mở chiến dịch mới đàn áp quyền tự do báo chí

- Quảng Cáo -

Gần như là một chu kỳ đến hẹn lại lên, vào dịp những người trong đảng độc tài CSVN tụ tập đại hội lần thứ 13 trong quí I năm 2021, lực lượng công an chỉ biết “còn đảng còn mình” đang mở chiến dịch khủng bố, đàn áp, bắt giam những người bất đồng chính kiến trong đó có các nhà báo độc lập, blogger hoạt động trên các mạng xã hội như các ông Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Trần Đức Thạch, Phạm Chí Dũng…

Càng tăng cường khủng bố đàn áp chế độ công an trị ở Việt Nam không thể ngăn cản nổi tiếng nói chính nghĩa của người dân Việt Nam yêu nước trong đó có các nhà báo độc lập đòi tự do dân chủ nhân quyền.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định dù có một số tiến bộ nhất định trên các lĩnh vực kinh tế xã hội nhưng bản chất độc tài toàn trị của chế độ cộng sản không hề thay đổi.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here