Tăng cường đàn áp, khủng bố người yêu nước là biểu hiện sự suy yếu của chế độ độc tài đảng trị ?!

- Quảng Cáo -

Mỗi lần đến đại hội đảng toàn quốc, nhóm chóp bu đảng cộng sản lại bày trò lấy ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân . Lẽ ra họ phải lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến của người dân đóng góp, nhưng thay vào đó họ lại tổ chức các cuộc khủng bố đàn áp những người có ý kiến phản biện mà họ luôn luôn chụp mũ cho là bị thế lực thù địch kích động gây rối . Liên tục trong thời gian vừa qua nhà nước cộng sản đã đẩy mạnh tiến trình khủng bố trắng, bắt bớ giam cầm nhiều người dân đã nói lên tiếng nói phản biện của mình trên các báo lề dân, các trang mạng xã hội.

Nhà văn Võ Thị Hảo đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về vấn đề này.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here