5%

Các ông bà nghị quốc hội CSVN
- Quảng Cáo -

Từ Thức|

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu dành 5% ghế dân biểu cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu, hoặc đã nghỉ hưu làm đại biểu Quốc hội.

Đó là một ý hay, nhưng để tránh lạm dụng, nên đặt vài nguyện tắc, điều kiện căn bản:

-Các chuyên gia, khoa học gia đó phải biết đọc, biết viết. Bước sang thời đại công nghệ, rất khó làm chuyên gia, khoa học gia không biết đọc, biết viết.

- Quảng Cáo -

-Phải có công trình nghiên cứu về Bác, Đảng, hay chủ nghĩa Mác Lê (hoặc tự mình thực hiện, hoặc có công sao chép từ Internet).

Trên nguyên tắc, dân biểu là do dân bầu ra, không ai lựa chọn theo bất cứ tiêu chuẩn nào, nhưng nước ta có chủ quyền, ta có quyền làm những chuyện không ai làm, nếu Bộ Nội Vụ Trung Quốc đồng ý.

Mặt khác, để không quên các thành phần ưu tú khác, chúng tôi đề nghị dành 25 % cho ban Tuyên giáo,10% cho sư quốc doanh, 10% cho DLV, 5% cho CSGT, 5% cho các chiến sĩ đã chỉ huy hay tham dự mặt trận Đồng Tâm, baỏ vệ lãnh thổ quốc gia.

Đối với số ghế còn lại, cũng nên đặt những điều kiện tuyển lựa minh bạch, để phản động khỏi xuyên tạc dân biểu ta là con cháu trong nhà, bè đảng, thí dụ: chân dài (hay ngắn), nói ngọng (hay không), nổ nhiều hay ít, ngủ trưa ít hay nhiều…

Hay, đơn giản nhất và hợp lý nhất, dành 95% số ghế còn lại cho các dân biểu đã hết nhiệm kỳ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here