Quốc hội VN không có quyền công bố con số nào là xấu!

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

 Không biết hai đại biểu ngu xuẩn nào đề xuất “không phát hành biển số ô tô có số đuôi xấu theo quan niệm dân gian, thí dụ số 49, 53?”

Ở đây tôi không phê phán thói mê tín số xui, số hên của dân gian, mà lấy tư cách cử tri, tôi nhắc nhở ông Vương Đình Huệ rằng: Quốc hội là nơi biểu quyết các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Nếu QH thông qua việc không phát hành các biển số có số đuôi xấu (xui) như 49, 53 thì QH VN đã “định danh các con số xấu”.

Số học không có tính đạo đức, nên không có số tốt hay số xấu, vì vậy Hiệp hội toán học thế giới sẽ lên án VN “đạo đức hóa môn toán số học”, là hành vi phản khoa học, phản giáo dục!

- Quảng Cáo -

Hai đại biểu mất dạy kia không biết cách đây 6.000 năm, có người thông minh đã đặt ra các con số bằng lời nói. Đến thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, nhà toán Ân Độ cổ đại Aryabat mới đặt ra ký hiệu hệ thống số. Nhưng phải mất 1 thế kỷ sau – năm 628 trước CN, nhà toán học Ấn Độ Bramagupta mới phát minh ra số 0 với hai nghĩa “không có gì” và “giá trị bằng 0”. Bramagupta hệ thống các con số từ 0 đến 9 làm cho hệ thống số vị trí hoạt động.

Công lao hãn mã của các nhà toán học cổ đại đã cho ta những con số, cơ số ban đầu, dẫn đến công nghệ số 4.0 hiện giờ (có lãnh đạo nói mà chả hiểu) đã bị hai ĐB “bôi tro, trét trấu” vào các số 49, 53.

Nếu tao không chửi hai đứa ĐB này, có ngày QH bàn chuyện cấm dân đi xa vào các ngày mùng: 5, 14, 23./.

- Quảng Cáo -