Tưởng Niệm 46 Năm Hải Chiến Hoàng Sa 19 Tháng 1, 1974

- Quảng Cáo -

CÁM ƠN NHẠC SĨ TUẤN KHANH ĐÃ NHANH CHÓNG LÀM MỘT PHIM “THỜI SỰ- PHÓNG SỰ – TƯ LIỆU” RẤT XÚC ĐỘNG “TƯỞNG NIỆM 46 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1 ( 1974-2020)”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here