Vạn sự khởi đầu nan, nhưng không khó lắm đâu

- Quảng Cáo -

Thuỳ Dương|

Vẫn biết rằng ai cũng thiếu thời gian, vẫn biết rằng cộng sản đàn áp người hoạt động trong các tổ chức chính trị, vẫn biết rằng người bất đồng chính kiến đầy nhược điểm, yếu lắm, chả ai giỏi hơn ai, chả ai bảo được ai.

Nhưng

– Làm gì có đoàn kết và phối hợp được như dân Hồng Kông nếu ta không BẮT ĐẦU TẬP đoàn kết và phối hợp?

- Quảng Cáo -

– Không nhất thiết phải vào tổ chức chính trị. Cứ BẮT ĐẦU bằng việc ngồi lại với vài người ta tin và cùng chọn xem THỰC HIỆN việc gì, rồi phân công nhau, rồi phối hợp mà làm lấy mấy tháng, vài năm cho quen VƯỢT LÊN BẤT ĐỒNG, GIỮ được nhóm và thực hiện, cải thiện, nâng cao, mở rộng mục tiêu so với ban đầu.

– Vừa bền bỉ bám chặt nhóm đó, vừa ngó nghiêng hỗ trợ nhóm của người khác. Dần dà đi đến tin tưởng, tương tác, phối hợp cài chéo.

– Tưởng hoạt động thực tế tốn thời gian, nhưng thời gian đó không tốn thêm, chỉ là chuyển hoá từ thời gian căng thẳng, bi quan vì bị động thành thời gian năng động vì có mục tiêu. Trong khi làm việc chung lại chính là lúc trao đổi thông tin cập nhật cho nhau. Thay vì mỗi cá nhân phải quay được đầu 360 độ 24/24, 7/7 thì chia nhau ra, mỗi người có góc quan sát riêng, góp chung lại thành 360 độ. Thành thử làm việc chung TIẾT KIỆM THỜI GIAN, lại an toàn hơn vì có vài người khác canh CÙNG và canh HỘ và canh CHO mình.

– Không ai giỏi ư? Thì thế mới phải làm chung! Làm chung mới dạy nhau, chỉ nhau mà sửa dần, thành ra ĐÀO TẠO và KÍCH THÍCH khả năng tư duy, quan sáp, phản ứng, phân tích, hành động… cho nhau. Mỗi cá nhân đều giỏi lên. Và có làm chung mới nhìn ra cái giỏi của mỗi người. Ai chả xương chả thịt, thánh đâu ra mà không bao giờ sai! Cứ mê mẩn thánh là lại đội một loại ông Hồ hay độc tài khác lên mà vái lạy, tụng ca thôi, hay gì đâu!

– Muốn tin nhau thì phải biết nhau. Vậy nên bắt đầu với người THẬT, biết thật. Nếu làm việc trên mạng có thể cần dùng tên khác. Liều lĩnh bất cẩn thì dễ hỏng. Hỏng thì hay kêu ầm lên, chửi là tại cộng sản ác. Nhưng biết nó ác nó gian nó khôn nó mạnh rồi thì mình ĐỪNG CHỦ QUAN khinh suất.

– Có bạn trẻ trăn trở lắm, hỏi tôi: Chả biết theo nhóm nào bây giờ, quá nhiều điều thất tín và cạm bẫy. Tôi nói: Đừng theo, hãy TỰ TẠO nhóm tin tưởng của chính mình và bắt tay vào THỰC HIỆN CHUNG một số việc khớp với sở trường, ý thích của các thành viên, đặt mục tiêu vừa sức. Tiếp theo thì như từ mục 1 trên này…

– Ước mơ, khát khao là rất tốt. Nó vẫy gọi, thôi thúc ta ĐI về hướng đó. Chưa bao giờ thấy ai ngồi thu lu bó gối một xó mà tới đích hết!

Ta thèm như Hồng Kông? Ta hãy bắt đầu tự đẻ ra khả năng đó ngay trong chính chúng ta!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here