Thể chế dân chủ và một thế hệ trẻ quá tuyệt vời

- Quảng Cáo -

Tối 25/11/2019, Lord Alton, dân biểu đảng Dân Chủ Tự Do thuộc Liverpool, Anh đã đến HongKong trao giải thưởng nhân quyền Westminter cho Joshua Wong Chi Fong (Hoàng Chi Phong). Joshua Wong đã phát biểu như sau:

“Những người đã bị đánh đập, tra tấn, những người đã mất mát rất nhiều. Họ mới là những người xứng đáng với giải thưởng này. Không phải tôi.”

Bản tính khiêm tốn, có khí chất của một lãnh đạo thực thụ. Chính thể chế dân chủ đã sinh ra một thế hệ trẻ quá đẹp, quá tuyệt vời!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here