Đảng Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ và RSF vận động các Dân Biểu Liên Âu

- Quảng Cáo -

Nhiệm kỳ của Quốc Hội Âu Châu (QHAC) khóa 9 (2019-1024) vừa bắt đầu hôm 1 tháng Bảy, 2019. Nhằm cập nhật thông tin cho các dân biểu QHAC về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và vận động các dân biểu trước viễn ảnh QHAC sẽ bỏ phiếu quyết định phê chuẩn hay không Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU – Việt Nam (EVFTA) trong thời gian tới đây, một phái đoàn gồm Hội Anh Em Dân Chủ, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Việt Tân đã đến trụ sở Quốc Hội Âu Châu tại Bruxelles, Vương Quốc Bỉ trong chuyến vận động 2 ngày, 9 và 10 tháng Bảy, 2019.

Youtube Việt Tân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here