Bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dâm – Vì đâu nên nỗi?!

- Quảng Cáo -

Phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Nền giáo dục khủng hoảng, đạo đức suy đồi đó là hậu quả gần ¾ thế kỷ cai trị Việt Nam của giới bạo quyền cộng sản. Tiền thuế do người dân đóng góp gần như chỉ để nuôi lưc lượng lo phận sự “còn đảng còn mình”, trong khi cuộc sống bình yên của người dân luôn bị đe dọa. Bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dâm đang là một vấn nạn nghiêm trọng diễn ra hàng ngày.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành xoay quanh câu hỏi “Bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dâm – Vì đâu nên nỗi?!”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here