Người 2 mặt – Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay?!

- Quảng Cáo -

Mới đây thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc có đề cập đến vấn đề xây dựng  con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dưới chế độ độc tài toàn trị.

Một vấn nạn nổi cộm theo ông Phúc đó là  bệnh dối trá, đạo đức giả. Nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích giả dối, sống hai mặt.

Căn bệnh đó đã diễn ra trong xã hôi Viet Nam gần ¾ thế kỷ qua dưới các mức độ khác nhau khi đảng cộng sản độc quyền cai trị Việt Nam. Căn bệnh dối trá, hai mặt của đảng cộng sản càng trở nên nghiêm trong trong suốt hơn 40 năm qua sau khi họ cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Căn bệnh đó bộc lộ bản chất của chế độ cộng sản không thể cứu chữa mà chỉ có thể xóa bỏ nó đi.

Cuộc khủng hoảng toàn diện đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là nền giáo dục, là đạo đức đang băng hoại, suy đồi vấn nạn dối trá, người 2 mặt không chỉ tác động trong đảng cộng sản mà nó cũng đang lây lan trong các tầng lớp dân chúng, gây ra nghi ngờ, đố ky nhau.

- Quảng Cáo -

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề: ‘Người 2 mặt  –  Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay?!”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here